Registrácia

Akcia a škola
Zodpovedná osoba za účasť na projekte
Riaditeľ/ka školy alebo ním/ňou poverená zastupujúca osoba
 

Projekt podporili

Školská športová ligaSEPS, a.s.SamsungPlaysystemLuckaKošice 2016 - Európske mesto športuNestlé