Darovacia zmluva

Ak sa Vám hlavná myšlienka projektu páči a chceli by ste nám pomôcť finančným príspevkom, budeme veľmi radi.
Potrebné informácie nájadete tu a doplňujúce na tomto odkaze.

Tu si môžete stiahnuť darovaciu zmluvu :

Darovacia zmluva

Informácie :
Zober loptu, nie drogy, n. o.
IČO : 457 412 63
DIČ : 2023810481
Peňažný ústav : Tatrabanka a.s.
IBAN/Číslo účtu : SK67 1100 000­0 0029 4001 6­239
SWIFT : TATRSKBX

Sídlo : Lorinčík 15 , 040 11 Košice

Kancelária : Werferova 3, 040 11 Košice

Damián Exner – riaditeľ neziskovej organizácii
Mobil : 0907 937 197
E-mail : projekt@zoberloptu.sk

Touto cestou sa Vám chceme poďakovať a vážime si podporu, ktorú nám preukazujete.

Tím ZLND