Kysucké Nové Mesto Florbal 2016/2017 - Propozície

Propozície VII. ročníka Kysuckého pohára vo florbale

zmiešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:
Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto v spolupráci s OZ Naša škola – Kysuca, Spoločný školský úrad v Rudine, CVČ Kysucké Nové Mesto a Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Termíny:
14.,15.,16. no­vembra 2016
13.,14.,15. fe­bruára 2017
15.,16.,17. má­ja 2017

Miesto: Telocvičňa SOŠs Kysucké Nové Mesto

Kategórie: Zmiešané družstvá – žiaci a žiačky ZŠ

Riaditeľ turnaja: PaedDr. Marko Vojsovič

Účastníci:
Zaregistrované družstvá, družstvo tvorí 10 hráčov a 1 vedúci.
Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy.
Minimálny počet dievčat v družstve je 4.

Prihlášky:
Registrácie na registračnom formulári – http://www.zoberloptu.sk/registration – registračný formulár – akcia Florbal Kysucké Nové Mesto 2016 do: 04. novembra 2016

Informácie:
PaedDr. Marko Vojsovič – ztv.vojsovic@gmail.com (0905 636 750)

Prezentácia:
V deň konania od: 11:45 hod. do 12:00 hod., podložená súpiskou a potvrdená riaditeľom školy.

Rámcový časový program:
11:45 – 11:55 prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
11:55 – porada vedúcich
12:00 – začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému

Úhrada: Cestovné na náklady hradí vysielajúca organizácia.

Bonusy: Každý zúčastnený hráč dostane tričko s logom.

Poistenie:
Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Upozornenie:
Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Výstroj:
Hráči – hrajú v tričkách generálneho partnera.
Brankár má povinnú výstroj.
Halová obuv – nesmie na palubovke zanechávať šmuhy.

Námietky:
Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €.
Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.

Pravidlá a predpis:
Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií. Na ihrisku počas hry musia byť minimálne 2 dievčatá (brankárka sa nepočíta).

Systém súťaže:
Bude pre vedúcich družstiev spresnený počas I. kola turnajov.

Hodnotenie:
Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia.
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
• body zo vzájomných zápasov,
• skóre zo vzájomných zápasov,
• celkové skóre,
• pomocné body z trestných strieľaní,
• vyšší počet všetkých strelených gólov,
• žreb

Hracia doba:
Doporučený čas – 2×7,5 minút (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny)

Občerstvenie: Zabezpečí organizátor.

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

PaedDr. Marko Vojsovič – riaditeľ turnaja
Damián Exner – prezident OZ "Zober loptu, nie drogy“
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík – riaditeľ SOŠ strojníckej Kys. N. Mesto