Stará Ľubovňa Futsal - Zhrnutie sezóny

„Zober loptu, nie drogy“

Futsalová Stará Ľubovňa

Projekt Zober loptu nie drogy má momentálne prestávku, ale za roky, kedy bez nej zvládal zapájať do pravidelných športových aktivít neskutočne množstvo žiakov základných škôl, detičiek škôl materských i členov mládežníckych športových klubov, si to určite zaslúži, aby v krátkej budúcnosti mohol pokračovať vo svojej prospešnej činnosti možno v zmenenej podobe, ale s rovnakým zámerom – prilákať a udržať pri športe a pohybových aktivitách čo najväčšie percento mladých ľudí. Myšlienky projektu dlhodobo rozvíjajú aj mladí ľudia pod vedením zanietených pedagógov aj v Starej Ľubovni a jej okolí. Basketbal, vybíjaná , futsal i atletiku detičiek materských škôl absolvovalo nespočítateľné množstvo nadšencov športu. Najkrajším svedectvom týchto slov je obrovský záujem škôl o zapojenie sa do aktivít projektu a žiaľ, i veľké sklamanie z toho, že tento rok sa nemohli stretnúť v športových zápoleniach detičky materských škôl. Pevne verím, že nasledujúci školský rok bude pokračovaním predchádzajúcich vydarených ročníkov. Poslednou tohtoročnou aktivitou projektu v Starej Ľubovni bola Futsalová Stará Ľubovňa s účasťou žiakov deviatich škôl, ktorí odohrali dva turnaje vo veľkých halách v meste a vo Vyšných Ružbachoch. Úroveň bola tradične výborná so samozrejmou fair-play hrou, nad ktorou držali pevnú ruku zanietení učitelia. Aj keď súťaž nemala tradičné vyvrcholenie v zápasoch o konečne umiestnenie, družstvá sa stretli v rovnakých zloženiach na záverečnom turnaji v rámci školských športových súťaží a účastníci projektu Zober loptu nie drogy v ňom jasne dominovali. Výhodou nášho mesta i okresu je veľmi dobrá súčinnosť vedení škôl s organizátormi projektu. V doterajšej takmer trinásťročnej tradícii sa objavil iba jeden prípad, kedy jedna škola súťaž nedokončila. Nevýhodou školského športového roka v jarných mesiacoch je neskutočne veľká kumulácia športových, spoločensko-vedných, kultúrnych a iných súťaží. Žiaci i učitelia športovať chcú, súťaží sa zúčastňujú prakticky tí istí žiaci, aj učitelia „nešportových“ predmetoch chcú žiakov testovať, skúšať , školy majú naplánované koncoročné výlety, rozlúčky… a výsledkom je potom časté sklamanie z toho, že konečné skóre mohlo byť iné, ale s inými žiakmi je cieľ dosť vzdialený. Ale , naspäť k výsledkom. Víťazom tohtoročnej futsalovej edície sa stala prekvapujúco, ale úplne zaslúžene Základná škola sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa pred Plavnicou a Novou Ľubovňou.

A úplne na záver : Športový život našich škôl si bez zapojenia do najlepšieho športového projektu nevieme predstaviť a určite budeme jeho pevnou súčasťou aj v nových podmienkach, lebo pre nás je rozhodujúca samozrejmá aktívna účasť i bez nadštandardných benefitov.
Stará Ľubovňa ešte raz a nespočetnekrát : „Ďakujeme!“

(Obrázok je len ilustračný.)