Kto sme?

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy vznikla v roku 2013 za účelom pokračovania v aktivitách rovnomenného projektu pod hlavičkou OZ “Zober loptu, nie drogy“. Od svojho založenia sa nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy angažuje v oblasti organizácie športových podujatí masového charakteru určených deťom a mladým ľuďom, prostredníctvom ktorých sa snaží o protidrogovú prevenciu a zvyšovanie telesnej zdatnosti, ale aj rozvoj morálno-vôľových vlastností účastníkov.

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy zabezpečuje predovšetkým materiálnu a technickú základňu potrebnú na realizáciu jednotlivých akcií projektu “Zober loptu, nie drogy“ a podporných podujatí formou spolupráce s obchodnými a reklamno-marketingovými spoločnosťami. Spolupracuje so samosprávou, štátnou správou a inými neziskovými organizáciami.