Neziskovka

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Ak chcete vyjadriť svoju podporu projektu "Zober loptu, nie drotgy" finančným príspevkom, viac informácií ako aj darovaciu zmluvu nájdete v tomto článku.

 
Prečo to robíme?

Prečo to robíme?

Protidrogová prevencia nešpecifická učí zvládnuť stresové situácie, učí asertívnemu správaniu a sebaúcte. Za posledných 5 rokov platí pre našu mládež práve táto prevencia. Ak sa mládež včas podchytí, bude mať táto prevencia lepší efekt. Práve preto sa náš projekt pokúša o prevenciu prostredníctvom športovej aktivity mládeže.

 
Pre koho to robíme?

Pre koho to robíme?

Priami príjemcovia sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. Hlavným dôvodom výberu cieľovej skupiny je rizikovosť detí v pubertálnom veku, ktorí sú ohrození drogovou závislosťou. Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnutie cieľov projektu je to, že spomínané loptové hry majú v rámci spoločnosti silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe.

 
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

"Zober loptu, nie drogy", n. o. sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.

 
Kontakt

Kontakt

Kontaktné informácie na neziskovú organizáciu "Zober loptu, nie drogy", n.o.

 
Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy n. o.

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy n. o.

Od času, kedy som spolu s priateľmi a rodičmi detí začal pracovať v rámci tohto združenia osôb (občanov) a premenovali sme ho na OZ "Zober loptu, nie drogy“, sme postupne vnikali do problematiky práce v treťom sektore a z práve tu sa začali objavovať i prvé problémy, nezhody a nedorozumenia.

 
 

Projekt podporili

Tipos Ministerstvo vnútra SRKošický samosprávny kraj

Fotogaléria

Richnava (16)

 

Fotogaléria

Košice-Lorinčík Športový deň (13)

 

Fotogaléria

Košice-Lorinčík Športový deň (3)