HK Slavoj Trebišov

Medzi najpopulárnejšie športy na území mesta Trebišov patrí hádzaná. Začiatky hádzanej v Trebišove sa datujú rokom 1956 a spájajú sa s osobou Eduarda Adamského, učiteľa na tunajšej jedenásťročnej strednej škole, ktorý začal tento šport popularizovať medzi svojimi žiakmi a mládežou. Krátko nato sa už tvorí silný kolektív hádzanárov, v ktorom figurovali aj Ivan Matys, Ivan Grega, Jozef Gedeón, Ivan Sochor, Ján Hrabčák a Andrej Biro. Postupne sa hádzaná stala mužskou doménou so širokou mládežníckou základňou, pričom až doteraz z jej radov vychádzajú mnohé významné osobnosti a reprezentanti.

Hádzaná sa presadzovala aj medzi dievčatami. V roku 1958 sa im podarilo získať, pod vedením Mikuláša Ballu, titul preborníka kraja a o 4 roky neskôr sa zúčastnili kvalifikácie na majstrovstvá ČSSR v Olomouci, keď vedúcim družstva bol Juraj Davala.

Nový dynamický šport si postupne získaval obľubu medzi širokou verejnosťou, čo podnietilo činovníkov k vybudovaniu antukového ihriska na mieste dnešného Športklubu, neskôr asfaltových ihrísk v areáli Slavoja a nakoniec Mestskej športovej haly.

Hlavnou filozofiou klubu je úspešná práca s mládežou, vytvorenie podmienok pre udržanie najlepších jednotlivcov a hlavne ich profesionálne a spoločenské uplatnenie v tunajšom prostredí.