ŠŠK TYDAM Košice

Školský športový klub TYDAM KOŠICE vznikol v roku 2003 na podnet skupiny športových nadšencov, ktorí chceli športovať a robiť šport pre radosť.
Zakladatelia si dali do vienka niekoľko základných bodov činnosti ako sú napr. výchova a vzdelávanie detí prostredníctvom športu, všestranne rozvíjať športovú činnosť a aktívne využívať fond voľného času, starať sa o rozvoj basketbalu v mieste pôsobenia klubu, hľadať a rozvíjať športové talenty basketbalu, pracovať a podávať výborné výsledky na úrovni výkonnostného basketbalu.
Za 12 rokov činnosti klubu sme sa poctivou prácou a bez výrazných finančných prostriedkov prepracovali od dvoch družstiev prípraviek k stálym družstvám – 1. ligy žien, 2. ligy mužov, k mládežníckym družstvám ml. žiakov – chlapcov a st. mini dievčat a k niekoľkým prípravkám – krúžkom pri ZŠ, s ktorými náš klub spolupracuje. Za uvedené obdobie klub vychoval aj niekoľko reprezentantov Slovenska v mládežníckych kategoriach a zatiaľ aj dvoch hráčov a dve hráčky extraligových súťaží, zároveň veľa nadšencov basketbalu v nižších súťažiach, ktorí hrajú basketbal pre radosť, čo je aj heslom klubu – Basketbal pre Radosť a Zdravie.
Klub spolupracuje s basketbalovými klubmi nielen v Košiciach, ale aj po celom Slovensku a v zahraničí. Okrem spolupráce na klubovej úrovni klub veľmi úzko spolupracuje s mestom Košice a jeho mestskými časťami, so základnými školami, s nez. organizáciami ako je „Zober loptu, nie drogy“, so strednými školami hlavne šport. gymnáziami a samozrejme úzka spolupráca pretrváva s UPJŠ Košice, kde sa nachádza základňa. ŠŠK TYDAM Košice je otvorený spolupráci s každým, komu záleží na zdravom rozvoji detí a mládeže ako po fyzickej stránke, tak aj po psychickej stránke.
Dôležitou prioritou klubu pre súčasné obdobie je práca s deťmi a mládežou pre ich rozvoj a snaha o zvýšenie úrovne basketbalu na základných školách.