Spolupráca

Vážení priatelia, pre zlepšenie komunikácie medzi nami a Vami sme sa rozhodli vytvoriť a zaviesť do praxe tzv. „Kontaktný formulár“ . Nájdete v ňom jednoduché otázky po zodpovedaní ktorých Vám určite niekto z našich koordinátorov odpovie a naša spolupráca bude môcť začať.

Chceme aby to bol nástroj pomocou ktorého sa zefektívni, zrýchli a skvalitní naša spolupráca na napĺňaní cieľa nášho projektu. Chceme spolu s Vami poskytnúť Vašim deťom radosť z pohybu a športovania, viesť ich k zdravému životnému štýlu, fair play a zdravému športovému súťaženiu.

kolektív „Zober loptu, nie drogy“