Košice Volejbal - Propozície

Usporiadateľ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“, ŠK Šport pre všetkých, CVČ Orgovánová 5

Účastníci: Žiaci a žiačky 9. ročníka a mladší (ročník narodenia 1.1.2000 a mladší).

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Mateja Lechkého na Ulici Jána Pavla II 1, sídlisko KVP.

Termín: apríl-máj 2016, určené rozpisom podľa príslušných skupín.

Koniec prihlasovania: 29.1.2016

Časy zápasov: začiatky zápasov o 12.00 hod.

Registrácia škôl: školy sa už prihlásili cez reg. formulár na www.zoberloptu.sk

Pravidlá súťaže a zápasov:
Hrá sa podľa volejbalových pravidiel a na volejbalovom ihrisku.
Počet hráčov/čok na ihrisku je 6 – maximálne 3 chlapci.
Maximálny počet hráčov/čok v družstve je 10.

Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú:

– vzájomný zápas
- skóre zo vzájomného zápasu
- celkové skóre
- žreb

Podmienka štartu: Súpiska družstva s menami a dátumom narodenia hráčok za školu, potvrdená riaditeľom ZŠ.

Ocenenia: tričko pre každého účastníka projektu, volejbalové lopty pre potreby telesnej výchovy.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

VYHODNOTENIE ŠKÔL :
Za účasť v každom kole získa škola do bodového hodnotenia pre kvalifikáciu na olympiádu európskeho mesta športu 2016 – 2b. Za celkové umiestnenie v danom športe budú hodnotené školy nasledovne:

 Body
Účasť (v každom kole)2b
5.miesto1b
4.miesto2b
3.miesto3b
2.miesto4b
1.miesto5b

Rôzne: Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Informácie:

Matej MACICHA
projektový koordinátor
matej.macicha@zoberloptu.sk

Simona KOVAĽOVÁ
projektový koordinátor
simona.kovalova@zoberloptu.sk

Ing. Gabriela CHOVANÍKOVÁ
výkonná riaditeľka projektu
chovanikova@zoberloptu.sk