Košice Florbal - Zoznam prihlásených škôl

"Zober loptu, nie drogy“
Košice Florbal 2016

1. ZŠ Belehradská 21, Košice

2. SŠ sv. Košických mučeníkov (Čordákova 50), Košice

3. ZŠ Janigova 2, Košice

4. ZŠ Krosnianska 4, Košice

5. ZŠ Tomášikova 31, Košice

6. ZŠ Abovská 36, Košice

7. ZŠ Park Angelinum 8, Košice

8. ZŠ Tešedíková 3, Košice

9. ZŠ Masarykova 19/A, Košice

10. ZŠ Bukovecká 17, Košice

11. ZŠ Starozagorská 8, Košice

12. ZŠ Drábova 3, Košice

13. ZŠ Staničná 13, Košice

14. ZŠ Polianska 1, Košice

15. RC Bankov 15, Košice

16. ZŠ Postupimská 37, Košice