Košice Volejbal - Zoznam prihlásených škôl

„Zober loptu, nie drogy“
Košice Volejbal 2016

1. ZŠ Belehradská 21, Košice

2. ZŠ Krosnianska 4, Košice

3. ZŠ Tomášikova 31, Košice

4. ZŠ Bukovecká 17, Košice

5. ZŠ M. Lechkého, Košice

6. Evan. gym. J. A. Komeského, Košice

7. ZŠ Polianska 1, Košice

8. RC Bankov 15, Košice

9. ZŠ Staničná 13, Košice

10. ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22)