Košice Florbal - Rozpis zápasov základnej časti

Základná časť Košice Florbal 2016

Skupina A
Štvrtok 11.02. 2016 o 11:00 Telocvičňa ZŠ Janigova 2
1. zápas: ZŠ Janigova 2 – ZŠ Krosnianska 4
2. zápas: RC Bankov 15 – ZŠ Tomášikova 31
3. zápas: ZŠ Krosnianska 4 – ZŠ Tomášikova 31
4. zápas: ZŠ Janigova 2 – RC Bankov 15
5. zápas: ZŠ Tomášikova 31 – ZŠ Janigova 2
6. zápas: RC Bankov 15 – ZŠ Krosnianska 4

Skupina B
Streda 10.02. 2016 o 10:00 Telocvičňa ZŠ Starozagorská 8
1. zápas: ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ Tešedíková 3
2. zápas: ZŠ Postupimská 37 – ZŠ Drábova 3
3. zápas: ZŠ Tešedíková 3 – ZŠ Drábova 3
4. zápas: ZŠ Starozagorská 8 – ZŠ Postupimská 37
5. zápas: ZŠ Drábova 3 – ZŠ Starozagorská 8
6. zápas: ZŠ Postupimská 37 – ZŠ Tešedíková 3

Skupina C
Piatok 12.02. 2016 o 10:00 Telocvičňa ZŠ Bukovecká 17
1. zápas: ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Abovská 36
2. zápas: ZŠ Masarykova 19/A – ZŠ Staničná 13
3. zápas: ZŠ Abovská 36 – ZŠ Staničná 13
4. zápas: ZŠ Bukovecká 17 – ZŠ Masarykova 19/A
5. zápas: ZŠ Staničná 13 – ZŠ Bukovecká 17
6. zápas: ZŠ Masarykova 19/A – ZŠ Abovská 36

Skupina D

1. zápas: ZŠ Park Angelinum 8 – ZŠ Polianska 1
2. zápas: SŠ sv. Košických mučeníkov – ZŠ Belehradská 21
3. zápas: ZŠ Polianska 1 – ZŠ Belehradská 21
4. zápas: ZŠ Park Angelinum 8 – SŠ sv. Košických mučeníkov
5. zápas: ZŠ Belehradská 21 – ZŠ Park Angelinum 8
6. zápas: SŠ sv. Košických mučeníkov – ZŠ Polianska 1