Košice Florbal - Konečné umiestnenie družstiev

Konečné umiestnenie družstiev

UmiestnenieŠkola
1. miestoZŠ Postupimská 37
2. miestoZŠ Belehradská 21
3. miestoZŠ Masarykova 19/A
4. miestoZŠ Krosnianska 4
5. miestoSŠ sv. Košických mučeníkov
6. miestoZŠ Starozagorská 8
7. miestoZŠ Tomášikova 31
8. miestoZŠ Abovská 36
9. miestoZŠ Polianska 1
10. miestoZŠ Staničná 13
11. miestoZŠ Drábova 3
12. miestoRC Bankov
13. miestoZŠ Bukovecká 17
14. miestoZŠ Janigova 2
15. miestoZŠ Park Angelinum 8
16. miestoZŠ Tešedíkova 3

Všetkým družstvám patrí vďaka za predvedenú hru a fair-play prístup a víťazom gratulujeme.
Tím „Zober loptu, nie drogy“