Košice Prehadzovaná 2016/2017 - Propozície

Usporiadateľ: „Zober loptu, nie drogy“,

Účastníci: Žiačky 8. ročníka a mladšie

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Mateja Lechkého na Ulici Jána Pavla II 1, sídlisko KVP.

Termín: predpokladané termíny sú: november – december. Upresnené budú po ukončení prihlasovania.

Koniec prihlasovania: 28.10.2016

Registrácia škôl:TU

Systém súťaže: určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Pravidlá súťaže a zápasov:
Hrá sa podľa volejbalových pravidiel a na volejbalovom ihrisku.
Maximálny počet hráčok v družstve je 10.
Hrá sa na dva víťazné sety do 15 víťazného bodu. Víťazstvo v sete dosahuje družstvo, ktoré prvé dosiahne 15 bodov s rozdielom minimálne o dva body. V prípade nerozhodného výsledku hra pokračuje až kým nie je dosiahnutý rozdiel dvoch bodov. V prípade stavu 1:1 na sety sa hrá rozhodujúci set do 10 bodu s rozdielom minimálne o dva body.

Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú:
- vzájomný zápas
- skóre zo vzájomného zápasu
- celkové skóre
- žreb

Podmienka štartu: Súpiska družstva s menami a dátumom narodenia hráčok za školu, potvrdená riaditeľom ZŠ.

Systém udeľovania bodov do celkového bodovania škôl v ŠŠL:
Škola získa za prvé miesto v športe toľko bodov, koľko škôl sa zúčastnilo, druhá o jeden menej, atď. + za účasť získava jeden bod, za každé kolo (príklad: 17 škôl – 1. miesto získava 17 bodov, 2. miesto získava 16 bodov, atď., pričom pri dvojkolovej súťaži škola získava za účasť na oboch kolách spolu 2 b.)
Do FINÁLE, ktoré sa uskutoční v rozmedzi dátumov 19.-29. jún 2017, postupuje prvých 5 škôl z daného športu.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

Rôzne: Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.