Košice Futsal 2016/2017 - Propozície

Košice Futsal 2016

„Zober loptu, nie drogy“ Košice Futsal 2016/2017

A/ Všeobecné ustanovenia

Organizátor : Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Účastníci : Žiaci a žiačky základných škôl narodení 1.1. 2001 a mladší.

Termíny : Určené rozpisom podľa príslušných skupín.

Predbežne stanovené hracie mesiace november – január 2016 (dievčatá) január – apríl (chlapci) 2017.

Koniec prihlasovania: 28.10.2016 (dievčatá)

Miesto : Angels Aréna, (resp. podľa rozpisu).

Čas : Predpokladaný začiatok zápasov je 11:00 (bližšie uvedené v rozpisoch).

Podmienka štartu : Súpiska hráčov vo formáte, ktorý nájdete TU.

B/ Technické ustanovenia

Pravidlá :
Hrá sa podľa upravených pravidiel futsalu. Počet hráčov na ihrisku je 4 + brankár. Každý zápas sa ukončí víťazstvom niektorého zo súperov. Time-out (30sek) si môže družstvo vybrať len raz počas celého zápasu. Pri priestupkoch udelíme upozornenia, žltú a červenú kartu a to následovne: Prvý priestupok bude hráč upozornený. Za druhý bude udelená žltá karta a bude musieť okamžite vystriedať s tým, že sa do hry ešte môže zapojiť. Za tretie porušenie dostáva hráč červenú kartu, čím je vylúčený zo zápasu a v ďalších zápasoch hracieho dňa má len dve upozornenia. Ak v ďalšom zápase vyčerpá tento hráč dve upozornenia a bude mu udelená červená karta, v treťom zápase hracieho dňa hrať nebude. Ďalší zápas môže odohrať až počas ďalšieho hracieho dňa. Hrubý faul bude odmenený červenou kartou. Nadávanie na ihrisku sa bude sledovať a náležite trestať upozorneniami.

Počet žiakov na súpiske: 10

Hrací čas : 2×8 min. hrubý čas.

Hodnotenie :
Ak sa v riadnom hracom čase , ktorý trvá 2×8 min. hrubý čas, zápas skončí nerozhodne nasledujú 3 trestné kopy , ak ani po nich nebude rozhodnuté nasleduje tzv. rýchla smrť t.j. ak niekto z dvojice premení kop a ten druhý nie, tak zápas končí. Ak gól vsietia obaja alebo ani jeden z dvojice, nasleduje ďalšia dvojica. Za výhru v zápase sú dva body a za prehru po trestných kopoch, po remíze, má porazený jeden bod. (Systém V – 3, P – 0, R – 1, Vpp – 2)

V každej skupine odohrajú družstvá zápasy každý s každým.

Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú:

  • vzájomný zápas
  • skóre zo vzájomného zápasu
  • celkové skóre
  • žreb

Prípadné protesty budú riešené na mieste, priebežne počas turnaja, podľa potreby hracou komisiou.

!!!Upozorňujeme trénerov a trénerky na prezutie do športovej obuvi pri vstupe na hraciu plochu!!!

Ak sa družstvo nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť na turnaji, snažte sa dať vedieť o tom organizátorom čo najskôr.

Systém udeľovania bodov do celkového bodovania škôl v ŠŠL:
Škola získa za prvé miesto v športe toľko bodov, koľko škôl sa zúčastnilo, druhá o jeden menej, atď. + za účasť získava jeden bod, za každé kolo (príklad: 17 škôl – 1. miesto získava 17 bodov, 2. miesto získava 16 bodov, atď., pričom pri dvojkolovej súťaži škola získava za účasť na oboch kolách spolu 2 b.)
Do FINÁLE, ktoré sa uskutoční v rozmedzi dátumov 19.-29. jún 2017, postupuje prvých 5 škôl z daného športu.

Poznámka : Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

Hl. rozhodca : Oliver Vaňo

Hracia komisia :
Oliver Vaňo
Matej Macicha

Kontakt :
Oliver Vaňo – oliver.vano@zoberloptu.sk
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk