Kysucké Nové Mesto MiniFlorbal 2016/2017 - Zoznam prihlásených škôl

"Zober loptu, nie drogy“
Pohár nádejí v MiniFlorbale mladších žiakov a žiačok 2016/2017

1. ZŠ Dolinský potok č. 1114, KNM

2. ZŠ Nesluša

3. ZŠ Clementisova ulica č. 616/1, KNM

4. ZŠ Kysucký Lieskovec