Krompachy Športové dni ŠZŠ 2016/2017 - Propozície

Športové dni v ŠZŠ Krompachy 2016/2017

Propozície

Usporiadateľ:
Projekt „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Krompachoch

Účastníci: ŠZŠ Krompachy

Kategória: Žiaci a žiačky 1. – 9. ročníka SZŠ.

Disciplíny: volejbal, futbal, zumba./priebežný nácvik počas celého šk, roka/

Miesto konania: Futbalové ihrisko Ul.SNP 49, školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49

Počet zúčastnených žiakov: 147

Počet zamestnancov: 30

Záverečný Športový deň

Termín: máj 2017

Disciplíny:
futbal 5. – 9. ročník – futbalové ihrisko Ul. SNP 49
volejbal 5. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49
zumba 1. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49 V prípade nepriaznivého počasia možná zmena dátumu konania akcie.

Začiatok: ŠZŠ, Ul. SNP 49 Krompachy, čas bude spresnený

Systém súťaže: Podľa pokynov učiteľov.

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel v daných športoch (možnosť upraviť pravidlá po dohode).

Hrací čas: Podľa dohody.

Ocenenia: Účastníci projektu "Zober loptu, nie drogy“ obdržia tričká.

Informácie:

Špeciálna Základná Škola Krompachy – Ul. SNP 49, krompachyszs@gmail.com, 053/4472567
Mgr. Marta Belejová – tulkabe@gmail.com
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk