Krompachy Športové dni ŠZŠ 2016/2017 - Turnaj vo vybíjanej

Turnaj vo vybíjanej "Zober loptu, nie dorgy“

Dňa 27. októbra 2016 sa uskutočnilo športové dopoludnie, na ktorom sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch.
Táto športová akcia vedená v duchu „Zober loptu, nie drogy“ sa konala vo vybíjanej. Družstvá boli rozdelené podľa farieb (červený, zelený). Víťazom sa stalo družstvo zelených. Na celej športovej akcii vládla zdravá športová atmosféra. Cieľom akcie bolo podporiť športovanie na škole.

Mgr. Marta Belejová, Mgr. Janka Koršňáková