Košice Minibasketbalová liga 2016/2017 - Vyhodnotenie II. kola, Kategória - mladšie

MLADŠIE NÁDEJE UKONČILI KALENDÁRNY ROK V PROJEKTE MBL

Posledný tohtoročný „záväzok“ sa zo strany organizátorov MBL KE sa podarilo splniť v nedeľu 18. decembra 2016 na ZŠ M. Lechkého za účasti týchto družstiev:

ZŠ Drábova “A” (dievčatá), Košice
ZŠ Drábova “B” (dievčatá), Košice
ZŠ Krosnianska 4 (dievčatá), Košice
ZŠ Komenského (dievčatá), Stará Ľubovňa
ZŠ Šaca (dievčatá), Košice
ZŠ Pionierov (dievčatá), Rožňava
ZŠ Levoča (mix)
ZŠ Čaňa (chlapci), Košice
ZŠ Čaňa (dievčatá), Košice
ZŠ Ing. O. Kožucha (dievčatá), Spišská Nová Ves
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda (dievčatá), Košice
ZŠ Krosnianska 4 (chlapci), Košice
ZŠ Mateja Lechkého (dievčatá), Košice
ZŠ P.Horova (chlapci), Michalovce

„Som rád, že sa nám darí spĺňať predsavzatia, ktoré sme si v minulosti dali a aj v tejto kategórii sme zorganizovali všetky naplánované turnaje, ktoré sme chceli. Prostredníctvom tohto pojektu otvárame deťom svet basketbalu už tretiu sezónu a podarilo sa nám raz mesačne zorganizovať podujatia, ktoré mali vždy len pozitívne ohlasy. Keď sme s touto súťažou začínali, mali sme malý sen, ktorým sme chceli pomôcť naštartovať mládežnícky basketbal hlavne v Košiciach, kde má tento šport tradíciu, zázemie a pochopenie u ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť tohto športu. Som potešený, že podujatie sa natoľko udomácnilo, že ho využívajú takmer všetky košické kluby na rast svojej mládežníckej základne. Podarilo sa nám s projektom opustiť aj hranice mesta, či dať v ňom príležitosť mimokošickým klubom. Celý tento projet je ‘živý a otvorený’ pre každého kto chce basketbalu pomôcť, hoci len malou radou, či aktívnou účasťou svojho družstva. V novom kalendárnom roku nás čaka ešte dohromady desať turnajov – po päť v každej kategórii. Som rád, že do projektu sa zapájajú ľudia, ktorí sú ochotní niečo robiť bez finančnej odmeny a tým pádom nie je žiadne družstvo, ak nerátame cestovné náklady, finančne zaťažené. Veľké ďakujem patrí OZ „Zober loptu, nie drogy“, ktoré nám pomáha s materiálnym zabezpečením celej súťaže. Už teraz sa tešíme na všetky krásne športové momenty, ktoré spoločne zažijeme v kalendárnom roku 2017,” vyjadril sa hlavný organizátor R. Dvorščák.

Autor: Radko Dvorščák