Podolínec Stolný tenis 2016/2017 - Výsledky

Žiacka liga Stolný tenis – "Zober loptu nie drogy“ Podolínec 2016/2017

Výsledky Regionálnej žiackej ligy v rámci projektu OZ "Zober loptu, nie drogy“ a voľnočasových aktivít spolupráci s Centrom voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec určená pre deti navštevujúce ZŠ, ŠZŠ a CVČ (ročníky 2002 a mladší).

Výsledky po jednotlivých kolách nájdete tu:

1. kolo
2. kolo
3. kolo