Stará Ľubovňa Futsal - Rozpis 1. kola a 2. kola

Rozpis 1. a 2. kola projektu "Zober loptu, nie drogy“ – Futsalová Stará Ľubovňa 2017

Skupina A
(1. kolo – 31. marec 2017 od 8,30 hod v športovej hale, 2. kolo – 10. apríl 2017)

Škola
ZŠ s MŠ Plavnica
ZŠ Za vodou 14, SL
ZŠ s MŠ Hniezdne 244

Skupina B
(1. kolo – 31.marec 2017 od 10,00 hod. v športovej hale, 2. kolo – 10. apríl)

Škola
ZŠ s MŠ Jakubany 151
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, SL
ZŠ s MŠ Kamienka

Skupina C
(6. apríl 2017 od 8,30 hod. vo Vyšných Ružbachoch, obe kolá)

Škola
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
ZŠ na Ul. Komenského 6, SL
ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy