Petržalka v pohybe - Plavecká štafeta 2017

1. ročník 12 hodinovej plaveckej štafety – Petržalka na plavárni

(20. ročník projektu Dni Petržalky)

Plaveckým podujatím "12 hodinová plavecká štafeta – Petržalka na plavárni“ ponúkla mestská časť Bratislava-Petržalka obyvateľom mestskej časti možnosť návštevy Petržalskej plavárne a účasti na novom športovom podujatí v rámci osláv 20. výročia organizovania projektu Dni Petržalky.
Mestská časť týmto rozšírila možnosti Petržalčanov o novú športovú aktivitu na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Hlavným kritériom bolo vyhodnotenie celkovej dĺžky preplávaných úsekov. Cieľovou skupinou boli obyvatelia MČ, muži, ženy, deti, seniori, skupiny, plavci profesionáli aj amatéri schopní preplávať najmenej 50 m.

V sobotu 13. mája 2017 sa plávalo na novej Petržalskej plavárni na Tupolevovej 7/B od 8,00 – 20,00 h. Účastníkmi štafety boli vopred prihlásení plavci a kolektívy, alebo tí, ktorí prišli 13. mája 2017 priamo do Petržalskej plavárne.
Súťažili v troch kategóriách
a) vytrvalci – plavci a plavkyne, ktorí odplávajú minimálne 30 min.,
b) kolektívy – skupiny plavcov (kamaráti, pracovné kolektívy, športové kolektívy, rodiny, susedia, spolužiaci, a pod…). počet – najmenej 5 členov absolvujú minimálne 30 min.,
c) jednotlivci – všetci ďalší účastníci, ktorí nespĺňajú podmienky predchádzajúcich dvoch kategórii a odplávajú min 50 m vzdialenosť.

Vstup pre účastníkov štafety na Petržalskú plaváreň bol bezplatný na 90 min., na plaveckú štafetu bolo vyhradených všetkých 5 dráh, z toho dráha č. 5 bola k dispozícii aj na sprievodné podujatia, ktorými prispeli do programu podujatia organizácie o.z. Happy Kids, o.z. Plavecká akadémia Žralok, Beni klub a Brake Dance klub.
Slávnostný štart plaveckej štafety odštartoval starosta mestskej časti Vladimír Bajan spoločne s olympioničkou Martinou Kohlovou.

Na príprave a realizácii podujatia sa aktívne zapojili o. z. TRIAX Bratislava, ktorého členovia sa aktívne zapojili do štafety a odplávali 47 750 m. Vytrvalci odplávali 52 025 m a jednotlivci 48 425 m. Viac ako 400 plavcov odplávalo spolu za 12 hodín 175 575 m , čo je takmer vzdialenosť medzi Bratislavou a Banskou Bystricou.
Na príprave a realizácii 1. ročníka podujatia Petržalka na plavárni sa okrem o. z. TRIAX aktívne podieľali a spolupracovali nielen uvedené organizácie aj najmä dobrovoľníci zamestnanci Petržalskej plavárne pod vedením Mgr. Edity Širillovej, zamestnanci – dobrovoľníci z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka pod gesciou Oddelenia školstva a športu a dobrovoľníci – pedagógovia zo ZŠ Budatínska, Holíčska, Dudova, Nobelovo nám., Prokofievova Tupolevova a materiálne podporil podujatie aj projekt „Zober loptu, nie drogy“.

Zo 401 účastníkov plaveckej štafety 64 účastníkov zaplávalo 1000 a viac ako 1000 m.
Cieľ podujatia prilákať do plavárne obyvateľov Petržalky, propagovať ďalšie možnosti športovania obyvateľov najväčšej mestskej časti Bratislavy, obohatiť 20. ročník multižánrového projektu Dni Petržalky o nové športové podujatie a zaviesť novú tradíciu sa podarilo splniť na veľmi dobrej úrovni, čo ocenili účastníci podujatia aj samotní organizátori a spolupracovníci z radov dobrovoľníkov.

Vypracovali:
Dr. Robert Schnürmacher – odborný zamestnanec OŠaŠ
Mgr. V. Redechová – vedúca OŠaŠ