Krompachy ŠD ŠZŠ 2017/2018 - Propozície

Propozície k projektu „Zober loptu, nie drogy“ na školský rok 2017/2018

Usporiadateľ:
Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Krompachoch.

Účastníci: žiaci ŠZŠ Krompachy

Kategória: Žiaci a žiačky 1.-9. ročníka ŠZŠ.

Disciplíny: volejbal, futbal, zumba, florbal, sánkovanie /priebežne počas škol. roka/

Miesto konania:
Futbalové ihrisko Ul.SNP 49, školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49,školský dvor ŠZŠ ul. Lorencova 45.

Počet zúčastnených žiakov: 145

Počet zamestnancov: 29

Ukončenie roka: Športovým dňom.

Športový deň:
Termín : jún 2018
- futbal 5. – 9. ročník – futbalové ihrisko Ul. SNP 49
- volejbal 5. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49
- zumba 1. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49

Začiatok: ŠZŠ, Ul. SNP 49 Krompachy, čas bude spresnený

Systém súťaže: podľa pokynov učiteľov.

Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel (možnosť upraviť pravidlá po dohode).

Hrací čas: podľa dohody.

Ocenenia: Účastníci projektu „Zober loptu, nie drogy“ obdržia tričká

Informácie:
Špeciálna Základná Škola Krompachy, Ul. SNP 49, krompachyszs@gmail.com, 053/4472567
Mgr. Marta Belejová – tulkabe@gmail.com, t.č. 0908816560
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk