Belá nad Cirochou Florbal - Propozície

FLORBAL – „ZOBER LOPTU, NIE DROGY“

P R O P O Z Í C I E

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, nezisková organizácia – Zober loptu, nie drogy

Termín: 27. apríl 2018 (piatok)

Miesto: Telocvične CZŠ Belá n/Cirochou

Kategórie: Žiačky: 1.1.2006 a mladšie

Riaditeľ súťaže: Mgr. Alžbeta Draganová

Vedúci akcie: Mgr. Ladislav Hreha

Účastníci:
Družstvo tvorí 12 hráčov a 2 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy.

Pozvané družstvá:
- ZŠ Dlhé nad Cirochou
- ZŠ Zemplínske Hámre
- ZŠ Komenského Snina
- ZŠ Študentská Snina
- ZŠ POH Snina
- CZŠ Belá A
- CZŠ Belá B

Prezentácia: V deň konania od 8:00 hod. do 8:30 hod.

Rámcový časový program:
8:00 – 8:30 – prezentácia – žiačky
8:45 – 8:55 – nástup družstiev, slávnostné otvorenie –
9:00 – začiatok turnaja
13:00 – ukončenie turnaja, vyhlásenie výsledkov

Poistenie:
Každá škola štartuje na vlastné zdravotné poistenie a žiaci sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Upozornenie:
Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA

Výstroj:
Družstvo má sadu dresov vo zvolenej farbe. Hráči – hráčky musia mať vhodnú obuv do telocvične, ktorá nezanecháva na podlahe „znečistenie“. Brankár by mal mať povinnú výstroj /je možnosť požičania/.

Pravidlá a predpis:
Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií.
Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade.

Systém súťaže:
Určí organizátor na základe počtu prihlásených družstiev.

Hodnotenie:
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
• body zo vzájomných zápasov,
• skóre zo vzájomných zápasov,
• celkové skóre,
• vyšší počet všetkých strelených gólov,
• žreb.

Hracia doba:
Doporučený čas – 2×12 minút čistý čas (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny)
Minútová prestávka medzi polčasmi, 1× timeout.

Systém hry: Žiačky – 4 plus brankárka

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor.

Ceny:
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách získajú diplom a cenu. Každé družstvo obdrží sadu tričiek, 2 hokejky a loptičky

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Informácie:
Mgr. Hreha Ladislav – tel. kontakt: 0918 810 615
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk