Michalovce Športové hry ŠZŠ - Propozície

Špeciálna základná škola internátna v Michalovciach a
Projekt "Zober loptu, nie drogy“
Vás pozývajú na

ŠPORTOVÉ HRY žiakov špeciálnych základných škôl Zemplína

Organizátor: Spojená škola internátna (Školská 10) Michalovce a projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín:
3. máj 2018 – Atletika
23. máj 2018 – Prehadzovaná

Časový harmonogram:
8:00 – 9:00 Príchod účastníkov, individuálne rozcvičovanie
9:00 – 9:15 Porada vedúcich družstiev
9:15 Zahájenie súťaže
9:30 – 11:30 Priebeh súťaže
12:00 – 12:30 Občerstvenie
12:30 Vyhlásenie výsledkov

Miesto: ŠZŠI, Školská 10, Michalovce

Súťažiaci:
Súťažia družstvá špeciálnych základných škôl. Družstvo tvoria 4 chlapci a 4 dievčatá – žiaci ŠZŠ, z ktorých jeden chlapec a jedno dievča sú pri vami určenej disciplíne náhradníci.

Športové hry budú pozostávať z nasledovných súťaží:

1. Atletika:

  • Skok do diaľky znožmo z miesta
  • Hod do diaľky loptičkou (molitanovou)
  • Hod do diaľky plnou loptou (medicinbalom)
  • Štafeta
  • Cezpoľný beh

2. Prehadzovaná
Súťažia družstvá škôl. Družstvo tvoria 4 chlapci a 4 dievčatá – žiaci ŠZŠ. Pri hre sú na ihrisku najmenej 3 dievčatá. (Bližšie pravidlá v osobitnej prílohe).

Podmienka štartu:
Súpiska družstva s menom, priezviskom a dátumom narodenia žiakov potvrdená riaditeľom školy.

Rôzne:
Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých škôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca. Občerstvenie zabezpečí organizátor súťaže. Dopravu hradí vysielajúca škola.

Prihlasovanie:
Záväznú prihlášku zaslať mailom do 27. apríla 2018.

Zodpovední zamestnanci:
Športová časť: Mgr. Rastislav Varga
Zdravotné zabezpečenie: Mgr. Dagmar Fundáková
Občerstvenie: MVDr. Jana Hamšíková, zást. riad. školy

Zodpovedný:
Mgr. Rastislav Varga – vargamichalovce@gmail.com
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk