Podolínec Stolný tenis 2017/2018 - Výsledky

Žiacka liga Stolný tenis – "Zober loptu nie drogy“ Podolínec 2017/2018

Výsledky Regionálnej žiackej ligy v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy“ a voľnočasových aktivít spolupráci s Centrom voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec určená pre deti navštevujúce ZŠ, ŠZŠ a CVČ (ročníky 2002 a mladší).

Výsledky po jednotlivých kolách nájdete tu:

6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
O postup do Play Off
Semifinále
Finále

Víťazom celoročnej regionálnej žiackej ligy v stolnom tenise sa stali žiaci Centra Voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec A. Strieborné medaily získalo Špeciálna Základná škola Sv. Klementa Hofbauera a bronzové medaily získala Špeciálna Základná škola Stará Ľubovňa. Štvrté miesto získalo Centrum voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec B, piate miesto patrí Základnej škole s materskou školou Lomnička.
Prvé tri družstva boli ocenené medailami pohármi.
Rovnako aj traja najlepší jednotlivci boli ocenení po jednej st. tenisovej rakete.
Víťaz bol ešte ocenený víťaznou plaketou.

V poradí:
1. Miesto Patrik Dunka žiak Špeciálnej Základnej školy Sv . KL. Hofbauera zo ziskom 25 bodov
2. miesto Marek Hangurbadžo žiak CVČ Pátra Augustína Krajčíka Podolínec A zo ziskom 23 bodov a
3. miesto získal žiak Špeciálnej Základnej školy Stará Ľubovňa Martin Mirga minuloročný víťaz zo ziskom 22 bodov

Rovnako aj štvrtý Rado Dunka žiak ŠZŠ Sv. KL. Hofb Podolínec mal 22 bodov, ale medzi nimi rozhodoval vzájomný zápas počas roka v ktorom zvíťazil Martin Mirga. Každé z družstiev bolo ocenené stolnotenisovými raketami účelom stolnotenisovej ligy je aby deti venovali cez voľný čas športu ktorý ich napĺňa a dáva im zmysel.

Chcem poďakovať všetkým ktorí sa venovali po celý rok tejto žiackej lige predovšetkým Neziskovej organizácií „Zober loptu, nie drogy“, zastrešujúcej tento projekt.
Vedúcim družstiev učiteľom základných škôl ktorý obetovali svoj čas pre detí v rozvoji ich talentu. Organizačne riaditeľovi Špeciálnej Základnej školy Klementa Hofbauera a Centru voľného času pátra Augustína Krajčíka za poskytnutie priestorov. Tešíme sa na spoluprácu aj na budúci rok

Mgr. Michal Hanečák
Riaditeľ Centra voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec