Košice Prehadzovaná - Zoznam prihlásených škôl

„Zober loptu, nie drogy“ Košice Prehadzovaná 2018

Zoznam prihlásených škôl:

1. ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22
2. Spojená škola sv. Košických mučeníkov
3. ZŠ Družicová 4
4. ZŠ Mateja Lechéko
5. ZŠ Požiarnická 3
6. ZŠ Drábova 3
7. ZŠ Staničná 13
8. ZŠ Nám. L. Novomeského 2
9. Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s vjm, Kuzmányho 6
10.Súkromná základná škola, Dneperská 1
11. ZŠ Masarykova 19/A
12. ZŠ Tomášikova 31
13. ZŠ Belehradská 21
14. ZŠ Polianska 1
15. ZŠ Starozagorská 8