Podolínec Stolný tenis 2018/2019 - Výsledky

Žiacka liga Stolný tenis – "Zober loptu nie drogy“ Podolínec 2018/2019

Výsledky Regionálnej žiackej ligy v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy“ a voľnočasových aktivít spolupráci s Centrom voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec určená pre deti navštevujúce ZŠ, ŠZŠ a CVČ (ročníky 2003 a mladší).

Výsledky po jednotlivých kolách nájdete tu:

1. kolo
2. kolo