Košice LVS Barca - Propozície

PROPOZÍCIE: „Liga majstrov LVS Barca“

Organizátor: LVS, Košice-Barca, Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Termín: September 2018 – jún 2019

Čas:
Prezentácia 15.00 – 15.30 hod., štart o 16.00 hod.

Miesto: Areál LVS Košice – Barca

Disciplíny:
Malý futbal,Florbal – 4+1brankár
Nohejbal, Softenis – 2 hráči
Stolný tenis, Viacboj – 1 hráč
Basketbal – 3 hráči
Volejbal – 4 hráči

Hlavný rozhodca: Mgr. Zoran Maco – vedúci výchovy, 0918 742 735, zory@pobox.sk

A/ Všeobecné ustanovenia

Organizátor: Projekt „Zober loptu, nie drogy“,

Účastníci: Žiaci a žiačky základnej školy – Tešedíková 3, Košice Barca .

Termíny:
Určené rozpisom podľa príslušných skupín.
Predbežne stanovené hracie dni utorok a štvrtok v mesiacoch september 2018 až jún 2019.

Miesto: Areál LVS Košice-Barca.

Čas: Predpokladaný začiatok zápasov je 16:30 (bližšie uvedené v rozpisoch).

B/ Technické ustanovenia

Pravidlá a hrací systém:

Malý futbal
Hrá sa podľa upravených pravidiel malého futbalu. Počet hráčov na ihrisku je 4 + brankár. Hrací čas : 2×8 min. hrubý čas. Každý zápas sa ukončí víťazstvom niektorého zo súperov. Za výhru v zápase sú tri body a za prehru nula bodov, po remíze,získava družstvo jeden bod. (Systém V – 3, P – 0, R – 1). V každej skupine odohrajú družstvá zápasy každý s každým.

Basketbal
Hrá sa podľa upravených pravidiel basketbalu. Počet hráčov na ihrisku je 3. Hrací čas : 2×8 min. hrubý čas. Každý zápas sa ukončí víťazstvom niektorého zo súperov. Za výhru v zápase sú tri body a za prehru nula bodov, po remíze,získava družstvo jeden bod. (Systém V – 3, P – 0, R – 1). V každej skupine odohrajú družstvá zápasy každý s každým. Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú – /vzájomný zápas – skóre zo vzájomného zápasu-celkové skóre – žreb/

Stolný tenis
Hrá sa ako súťaž jednotlivcov – progresívnym KO (na každom turnaji sa hrá o bodované poradie hráča). Hrací systém sa zvolí podľa počtu prihlásených hráčov. Súčasne sa v závere vyhodnotia jednotlivci.

Nohejbal
V každom turnaji odohrajú dvojice zápasy každý s každým. (Systém V–3, P–0, R–1). Po zahraní lopty zo základnej čiary, môže hráč súpera rozohrať loptu z prvej, aj keď sa nedotkla palubovky, svojím spoluhráčom, z ktorých jeden alebo druhý môže loptu poslať na druhú stranu siete ktoroukoľvek časťou tela, okrem rúk.Súper môže loptu rozohrať hneď z prvej,alebo po dopade lopty na palubovku tak, že ju rozohrá svojim spoluhráčom, alebo pošle na druhú stranu siete. I napriek malým rozmerom hracej plochy, sa doporučuje hrať na 3 dotyky hráčov a 2 dopady lopty na palubovku. Hraje sa na dve vyhraté sety. Po získaní 10 bodov družstvo vyhráva set. Pre výhru nieje potrebný rozdiel dvoch bodov.

Volejbal
Hrá sa podľa pravidiel mini volejbalu a na asfaltovom volejbalovom ihrisku. Set vyhráva ten tým, ktorý získa určitý počet bodov (od 15 do 25). Tým, ktorý vyhrá dva sety vyhráva zápas. Počet hráčov/čok na ihrisku je 4-družstvo može byť zmiešané dievčatá/chlapci. Maximálny počet hráčov/čok v družstve je 10. Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú:vzájomný zápas, skóre zo vzájomného zápasu, celkové skóre, žreb.

Florbal
Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel floorbalu SZFB a propozícií. Hodnetenie: (Systém V – 3, P – 0, R – 1). V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:body zo vzájomných zápasov,skóre zo vzájomných zápasov,celkové skóre,vyšší počet všetkých strelených gólov,žreb. Hrací system: 4 + 1 (4 hráči v poli + 1 brankár). Počet žiakov na súpiske: 10. Hrací čas: 2×8 minút. Brankár musí mať povinnú brankársku výstroj (prilba, nohavice).