Stará Ľubovňa Futsal - Zoznam prihlásených škôl

"Zober loptu, nie drogy“
Stará Ľubovňa Futsal 2019

1. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, SL

2. ZŠ s MŠ Kamienka

3. ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

4. Gymnázium Terézie Vansovej, SL

5. ZŠ na Ul. Komenského 6, SL

6. ZŠ s MŠ Jakubany 151

7. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

8. ZŠ s MŠ Plavnica

9. ZŠ Za vodou 14, SL