Trebišov Basketbal - Propozície

Basketbalový turnaj „Zober loptu nie drogy“

Usporiadateľ: OZ „Zober loptu nie drogy“

Miesto: Telocvičňa ZŠ Komenského 8, Trebišov

Dátum a čas: 1.marec 2013 od 8. 00 hod

Štartujú: žiaci 8.ročníka ZŠ nar.1.7.1998 a mlad­ší

Družstvá: pozostávajú z 5 chlapcov a 5 dievčat

Hrací čas: 4 × 5 minút

Hrací systém:

Skupina A
1. ZŠ Vojčice, Vojčice
2. ZŠ Komenského 8, Trebišov
3. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Skupina B
1. ZŠ Obchodná 5, Sečovce
2. ZŠ Gorkého 55, Trebišov
3. ZŠ Pribinova 34, Trebišov

Skupinová časť

8:30A1 – A3
9:00B1 – B3
9:30A1 – A2
10:00B1 – B2
10:30A2 – A3
11:00B2 – B3

O celkové umiestnenie

11:30A3 – B3
12:00A2 – B2
12:30A1 – B1

Program:
8:00 – prezentácia, vyžrebovanie družstiev do dvoch skupín, zahájenie
8:30 – prvý zápas, začiatok turnaja
13:00 – vyhodnotenie

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel FIBA v danej vekovej kategórií s loptami č. 6.
Každé družstvo musí obsahovať obe pohlavia ( aspoň jeden zástupca).
Taktiež platí podmienka , že počas stretnutia musia byť na palubovke prítomné aspoň jedno
dievča resp. aspoň jeden chlapec.

Prihlášky: elektronickou formou TU – Basketbal Trebišov do 1.2.2013

Kontaktné osoby :
Damian Exner (projekt@zoberloptu.sk)
Matej Macicha (matej.macicha@zoberloptu.sk)
Juraj Jenčík