Stará Ľubovňa Futsal - Zoznam prihlásených škôl

Zober loptu, nie drogy
Futsal Stará Ľubovňa 2013

Konečný zoznam prihlásených škôl

1. ZŠ s MŠ Hniezdne 244

2. ZŠ s MŠ Kamienka

3. ZŠ s MŠ Jakubany

4. Gym. Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

5. ZŠ s MŠ Podolínec

6. ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa

7. ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

8. ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

9. ZŠ s MŠ Malý Lipník

10. ZŠ Levočská 6, Stará Ľubovňa

11. ZŠ s MŠ Plavnica

12. ZŠ s MŠ Veľký Lipník

13. ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

14. ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

15. Spojená škola Spišská Stará Ves

16. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa