Stará Ľubovňa Futsal - Propozície

Propozície 4. ročníka futsalovej Starej Ľubovne

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu nie drogy“

Organizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“, Základná škola s materskou školou Hniezdne

Účastníci : Žiaci prihlásených škôl narodení 1.1.1997 a mladší

Skupina A :
ZŠ Komenského 6
ZŠ Kamienka
ZŠ Hniezdne
ZŠ Malý Lipník

Skupina B :
ZŠ Za vodou 14
ZŠ Vyšné Ružbachy
ZŠ Podolínec
ZŠ Levočská 6

Skupina C :
ZŠ Nová Ľubovňa
ZŠ Plavnica
ZŠ Jakubany
Gym. Terézie Vansovej

Skupina D :
SŠ Spišská Stará Ves
ZŠ Spišské Hanušovce
ZŠ Haligovce
ZŠ Veľký Lipník

Termíny a miesta :

Základné skupiny

4.4.2013 – skupina A, športová hala Stará Ľubovňa
5.4.2013 – skupina C, športová hala Stará Ľubovňa
4.4.2013 – skupina B, športová hala ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy
4.4.2013 – skupina D, telocvičňa Spojenej školy Spišská Stará Ves

Finále a zápasy o umiestnenie podľa umiestnení v základných skupinách, s termínmi i miestami

Skupina o 13. – 16. miesto
Skupina o 9. – 12. miesto
Skupina o 5. – 8. miesto
Skupina o 1. – 4. miesto

Začiatky zápasov : V základnej skupine o 11:00 h. (o umiestnenie, v ďalších kolách podľa dohody).

Poradie zápasov : 1–4,2–3,4–3,1–2,2–4,3–1 s pravidlom, že poradie zápasov v skupinách sa určí podľa umiestnenia v základnom kole.

Postup :
Do skupiny o 1.-4. miesto postupujú prvé družstvá z každej skupiny , družstvá umiestnené na druhom mieste vytvoria skupinu o 5.- 8. miesto, družstvá umiestnené na treťom mieste vytvoria skupinu o skupinu o 9.-12. miesto, družstvá na štvrtom mieste vytvoria skupinu o 13.-16. miesto.

Hrací čas : 1×18 minút / prípadne podľa jednotnej dohody /

Podmienka štartu : Oficiálna súpiska / zo stránky KŠÚ / potvrdená riaditeľom školy.

Počet chlapcov a dievčat: Spolu 10 žiakov, v každom zápase musí hrať minimálne jedno dievča.

Pravidlá : Podľa platných pravidiel futsalu a ustanovení týchto propozícií.

Technické zabezpečenie : Stolík, stopky, píšťalka a ukazovateľ skóre

Rozhodcovia : Miroslav Furtkevič a ním delegovaní rozhodcovia

Ekonomické zabezpečenie : Družstvá štartujú na vlastné náklady

Ocenenia : Futbalové lopty pre potreby telesnej výchovy, tričká s logom podujatia, možnosť priateľských športových súperení a snáď i bonus …

Informácie :

Tel. čísla – 0908980746, 0907937197
E-maily – fransol@centrum.skprojekt@zoberloptu.sk

Damián Exner – riaditeľ OZ
PaedDr. František Solár – okresný koordinátor