Košice Nohejbal - Vyhodnotenie

Vyhodnotenie I. ročníka nohejbalového turnaja výchovných skupín LVS Barca

Občianske združenie Liečebno-výchovného sanatória Barca v spolupráci s Nohejbalovým klubom DPMK pripravilo pre svojich žiakov nohejbalový turnaj, ktorý bol ozdobou posledných športových aktivít LVS.
Garantom podujatia bolo OZ „Zober loptu, nie drogy“, ktoré oblieklo deti do pekných modrých tričiek s logom združenia a zabezpečilo pekné vecné ceny.
Žiaci 5 výchovných skupín svojími výkonmi v priebehu turnaja naplnili zmysel hlavnej myšlienku projektu „Zober loptu, nie drogy“ a dokázali, že nám rastú možní budúci reprezentanti nohejbalu. Na záver turnaja si deti zahrali v priateľskom zápase proti dorastencom NK DPMK.
Turnaju predchádzala beseda v spoločenskej miestnosti LVS Barca, ktorú pripravili za účasti 50 detí zástupcovia OZ Nohejbalového klubu DPMK v doprovode p. Michala Tkáča, ktorý uviedol prezidenta NK DPMK p. Ladislava Strama, ako i najlepších slovenských nohejbalistov za rok 2012 Jána Brutovského a Braňa Belka.
V bohatej a zaujímavej diskusii sa deti dozvedeli veľa zaujimavostí z histórie i súčasnosti košického a slovenského nohejbalu.
Uskutočnením turnaja v nohejbale, sme chceli predovšetkým presvedčiť deti, že pravidelné športovanie môže mať na ich budúcnosť podstatne lepší vplyv, ako upísanie sa drogám. Druhotným zámerom bolo pritiahnuť k športovaniu deti, ktoré by sa mu za normálnych okolností vyhýbali a podporiť tak ich koncentráciu, tvorivosť a zmysel pre fair – play.

Mgr. Dana Bednárová
ved. výchovy LVS Barca

Ladislav Mato
člen org. výboru

Damián Exner
riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“