Levoča Volejbal - Výsledky

Zober loptu, nie drogy
Veľkonočný volejbalový turnaj v Levoči 2013

Konečné poradie družstiev:

1. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča

2. ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

3. ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

4. ZŠ Nižné Repaše

5. Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča (1. družstvo)

6. Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča (2. družstvo)