Košice Prehadzovaná ŠZŠ - Propozície

Usporiadateľ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Účastníci: Žiačky špeciálnych základných škôl Košického kraja.

Miesto konania: Telocvičňa ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach.

Dátum: pilotný termín 30.4.2013 (podľa počtu prihlásených škôl aj ďalšie).

Čas: predpokladaný začiatok o 9,00 hod. (v prípade účastníkov zo vzdialenejších obcí sa čas začiatku môže posunúť).

Registrácia škôl: do 24.4.2013 pros­tredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Systém súťaže: určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Pravidlá súťaže: hrá sa podľa volejbalových pravidiel a na volejbalovom ihrisku.

Podmienka štartu: Pred prvým zápasom odovzdá zodpovedná osoba (učiteľ/ka,) súpisku družstva obsahujúcu meno, priezvisko a dátum narodenia hráčok za školu, potvrdenú riaditeľom školy.

Ocenenia: Každé družstvo obdrží 8 ks tričiek a volejbalovú loptu. Organizátor zabezpečí občerstvenie pre účastníkov projektu „Zober loptu, nie drogy“.