Trebišov Volejbal - Propozície

Plážový volejbal Trebišov

Organizátor : OZ „Zober loptu nie drogy“ a ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Miesto : Areál plážového volejbalu v Trebišove (ZŠ M. R. Štefánika Trebišov)

Dátum : 14. Jún 2013

Štartujúci : Žiaci a žiačky ZŠ na základe súpisky potvrdenej riaditeľom ZŠ (štartuje osem družstiev v každej kategórii)

Kategórie :

  1. chlapci
  2. dievčatá
  3. mix

Družstvo je zložené z troch hráčov na ihrisku a jedného náhradníka.

Pravidlá:

  • jeden hráč môže hrať len v jednej kategórii,
  • hrá sa na dva sety do 15 (bez rozdielu o dva body),
  • o víťazovi pri remíze rozhoduje celkové skóre z dvoch setov,
  • pri rovnakom skóre sa hrá tretí set do troch bodov (3:0, 3:1, 3:2),
  • družstvá podávajú striedavo po 1 podaní (začína víťaz žrebu),
  • rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia plážového volejbalu.

Systém : V každej kategórii hrá osem družstiev vylučovacím spôsobom o 1. – 8. miesto

Výstroj : Hrá sa na piesku, bosí, trenky, tričko..:)

Odmeny : Každé družstvo dostane loptu, tričká na hru a plaketu za účasť, víťazi dostanú poháre

Občerstvenie : Pre každého účastníka zabezpečí organizátor

Cestovné : Na vlastné náklady

Prihlášky : Do 20.5.2013 na tejto adrese (v registračnom formulári zvoliť akciu Volejbal Trebišov !!!)

Kontaktné osoby :

Damián Exner – projekt@zoberloptu.sk
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk
Juraj Jenčík