Trebišov Volejbal - Zoznam prihlásených škôl

Prihlasené družstvá:

CHDMIX
ZŠ MRŠ TVZŠ MRŠ TVZŠ MRŠ TV
ZŠ PARCHOVANYZŠ PARCHOVANYZŠ PARCHOVANY
ZŠ GORKÉHO TVZŠ GORKÉHO TVZŠ GORKÉHO TV
ZŠ PRIBINOVA TVZŠ PRIBINOVA TVZŠ PRIBINOVA TV
ZŠ KOMENSKEHO TVZŠ KOMENSKEHO TVZŠ KOMENSKEHO TV
ZŠ CEJKOVZŠ CEJKOVZŠ CEJKOV
ZŠ OBCHODNA SEČOVCEZŠ OBCHODNA SEČOVCEZŠ OBCHODNA SEČOVCE
VK PARCHOVANYVK PARCHOVANYVK PARCHOVANY