Letanovce Minifutbal - Zoznam prihlásených škôl

  1. ŠZŠ Letanovce
  2. SŠ Rudňany
  3. ŠZŠ Richnava 189
  4. SŠI Spišské Vlachy
  5. CZŠ Juraja Sklenára Letanovce
  6. ŠZŠ Hrabušice
  7. ŠZŠ Markušovce
  8. SŠ J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves