Podolínec Hokejbal (jar) - Propozície

Hokejbalový turnaj ZOBER LOPTU

v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“

Hokejbalový turnaj v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“, určený pre deti z marginalizovaných skupín detí rómskej minority podtatranskej oblasti.

Organizátori :
OZ „Zober loptu, nie drogy“
Súkromné centrum voľného času Stráne pod Tatrami

Spoluorganizátor : Centrum voľného času Pátra Augustína Krajčíka, Podolínec

Dátum konania : 15.5. 2013 (Streda)

Kategória :
U15 (1997 a mladší, navštevujúci ZŠ, CVČ, z marginalizovaných skupín detí rómskej minority)

Miesto konania : Hokejbalové ihrisko v Podolínci

Systém hry : Určí sa na základe počtu prihlásených.

Pravidlá :
Hrá sa podľa platných pravidiel hokejbalu, systémom 5 + 1, offside (tzv. plávajúca modrá čiara). Všetky zápasy sa hrajú 3×7 minút čistého času, maximálny počet prihlásených hráčov 10 + 1 ( minimálny počet hráčov na každé družstvo 5 + 1, ako i hrací čas sa môže zmeniť podľa počtu družstiev ). Vysielajúca škola, školské zariadenie, zodpovedá za zdravotný stav hráčov, primeranú výstroj hráčov a brankárov podľa platných pravidiel hokejbalu (SHbÚ), na stiahnutie TU .
Pre hráčov sú doporučené rukavice, holenné chrániče nôh, prilba s mriežkou. U brankárov je povinná kompletná brankárska výstroj.

Tresty : 1,3, 5 min., DKZ (podľa rozhodnutia rozhodcu)

Termín prihlásenia : Na turnaj je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 10.5. 2013, mailom na : stranepodtatramiscvc@gmail.com , alebo telefonicky: 0911 448 709 (po termíne nebudú prihlášky akceptované).

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Prezentácia turnaja :
8,00 – 8,30 hod., na hokejbalovom ihrisku v Podolínci

Každé družstvo musí byť včas pripravené, a to 10 minút pred začiatkom zápasu. Ak totiž rozhodca odpíska začiatok, družstvo, ktoré nebude pripravené, prehráva kontumačne 0:5. Predpokladané ukončenie turnaja o 14,00 hod.

Vyhodnotenie turnaja : Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené medailami. V rámci turnaja bude ocenený najlepší brankár, najlepší útočník a najlepší obranca turnaja.

Damián Exner – Riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Ladislav Kalasz – Riaditeľ SCVČ Stráne pod Tatrami