Lovinobaňa Hravo a zdravo - Propozície

Zober loptu, nie drogy
Hravo a zdravo Lovinobaňa 2013

Organizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“, ZŠ Lovinobaňa (Školská ul. č. 9)

Termín : 14.6. 2013 (piatok)

Miesto konania : ZŠ Lovinobaňa, Školská ul.č.9

Účastníci : Žiaci ZŠ

REGISTRÁCIA ŠKÔL : Školy sa do súťaže registrujú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Súťaže :
Na Základnej škole prebehnú súťaže vo volejbale chlapcov, osobitne dievčat. Zároveň na multifunkčnom ihrisku bude prebiehať futbalový zápas chlapcov.

Systém súťaže : Určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Podmienka štartu : Pred prvým zápasom odovzdá zodpovedná osoba (učiteľ/ka,) súpisku družstva obsahujúcu meno, priezvisko a dátum narodenia hráčov za školu, potvrdenú riaditeľom školy.

Kontakt :
Matej Macicha – Projektový koordinátor (matej.macicha@zoberloptu.sk)