Michalovce Prehadzovaná ŠZŠ - Propozície

Turnaj v prehadzovanej ŠZŠ v Michalovciach

Organizátor : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“, SŠI, Org. zl.: ŠZŠI, Školská 10, Michalovce

Účastníci : Žiaci a žiačky špeciálnych základných škôl na základe súpisky potvrdenej riaditeľom (mix – 4 dievčatá a 4 chlapci, z toho 2 náhradníci, min. 3 dievčatá na ihrisku)

Miesto konania : Telocvičňa ŠZŠI, Školská 10, Michalovce

Termín : 4.6. 2013

Čas : Predpokladaný začiatok o 9,00 hod. (v prípade účastníkov zo vzdialenejších obcí sa čas začiatku môže posunúť).

Registrácia škôl : Do 23.5.2013 pros­tredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Systém súťaže : určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Pravidlá súťaže : hrá sa podľa volejbalových pravidiel a na volejbalovom ihrisku.

Podmienka štartu : Pred prvým zápasom odovzdá zodpovedná osoba (učiteľ/ka,) súpisku družstva, obsahujúcu meno, priezvisko a dátum narodenia hráčov za školu, potvrdenú riaditeľom školy.

Poistenie : V zodpovednosti vysielajúcej organizácie, doniesť preukaz poistenca. Cestovné hradí vysielajúca škola.

Ocenenia : Každé družstvo obdrží 8 ks tričiek, 2 volejbalové lopty, občerstvenie.

Kontakt :

Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk