Liptovský Mikuláš Športový deň - Propozície

Vyhlasovateľ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Usporiadateľ: ESŠ Lipt. Mikuláš

Organizátor: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Predmetovou komisiou telesnej výchovy a školskou psychologičkou Mgr. Zuzanou Dubovcovou

Termín: 22. máj 2013

Čas: od 8,00 – 12,40 hod

Miesto: telocvičňa a ihrisko ESŠ

Účasť: žiaci a žiačky 5.až 9. ročníka EZŠ
žiaci a žiačky prímy až tercie EGJT
pedagogický dozor
organizačný výbor

Hlavná rozhodkyňa: Mgr. Alena Marušiaková

Rozhodcovia: Mgr. Nadežda Holubeková
Mgr. Slávka Mlynčeková
Mgr. Erik Jusko
Mgr. Peter Babic

Tech. a mat. zabezpečenie: rozhodcovia jednotlivých súťaží

PROGRAM

Veľká telocvičňa

VYBÍJANÁ
Rozhodca: Mgr. Nadežda Holubeková
Družstvá označenie:

  1. skupina – príma-1,sek.-2, piaty roč.-3
  2. skupina – šiesty-1, 7.A-2, 7.B-3

Poradie zápasov

1. skupina2. skupina
príma – piaty roč.šiesty roč.-7.B
sek. – piaty7.A – 7.B
príma – sek.šiesty – 7.A

Potom sa hrá: tretí s tretím, druhý s druhým, prvý s prvým

PREHADZOVANÁ
Rozhodca: Mgr. Peter Babic
Družstvá označenie:
ôsmy roč.-1, deviaty r.-2, tercia-3

Poradie zápasov

8.roč. – tercia
9.roč. – tercia
8.roč. – 9. roč.

BASKETBAL – MIX
Rozhodca: Mgr. Erik Jusko
Staršie žiačky a žiaci

Malá telocvičňa

FLORBAL – ml. žiaci
Rozhodca: Mgr. Slávka Mlynčeková
Družstvá označenie:

  1. skupina.- príma-1,sek.-2, piaty roč.-3
  2. skupina – šiesty-1, 7.A-2, 7.B-3

Poradie zápasov

1. skupina2. skupina
príma – piaty ročšiesty roč.-7.B
sek. – piaty7.A – 7.B
príma – sek.šiesty – 7.A

FLORBAL – st. žiaci
Rozhodca: Mgr. Erik Jusko
Družstvá označenie:
ôsmy roč.-1, deviaty r.-2, tercia-3

Poradie zápasov

8.roč. – tercia
9.roč. – tercia
8.roč. – 9. roč.

BASKETBAL – MIX
Rozhodca: Mgr. Peter Babic
Mladšie žiačky a žiaci

Ocenenie: Účastníci projektu „Zober loptu, nie drogy“ budú odmenení vecnými cenami (tričká, lopty, občerstvenie).