Petržalka - Olympijský festival nádejí - Výsledky súťaží

Olympijský festival nádejí Petržalka 2013

Výsledky súťaže v atletike

Dátum : 13.5. 2013
Miesto : ZŠ Budatínska

Beh na 50 m. :

1. miesto – Packa Dávid (ZŠ Gessayova)
2. miesto – Majdáková Nina (ZŠ Nobelovo)
3. miesto – Kraus Adrián (ZŠ Lachova)

Beh na 400 m. :

1. miesto – Galbavý Adam (ZŠ Holíčska)
2. miesto – Slobodová Karolína (ZŠ Dudova)
3. miesto – Čentéšová Eva (ZŠ Gessayova)

Skok z miesta :

1. miesto – Steller Peter (ZŠ Černyševského)
2. miesto – Szaszama David (ZŠ Holíčska)
3. miesto – Osuský Adrián (ZŠ Lachova)

Hod kriketkou :

1. miesto – Pavlík Tomáš (ZŠ Tupolevova)
2. miesto – Mifkovič Tomáš (ZŠ Černyševského)
3. miesto – Zmajkovič Timoth (ZŠ Gessayova)

Konečné poradie družstiev :

1. miesto – ZŠ Gessayova (D. Packa, T. Zmajkovič, E. Čentéšová, R. Hladká)
2. miesto – ZŠ Černyševského (T. Mifkovič, P. Miko, L. Lipková, P.Steller)
3. miesto – ZŠ Lachova (A. Kraus, M. Lednár, A. Osuský, N. Kašpráková)

Poznámka : Nezúčastnilo sa družstvo ZŠ Vývojová – Rusovce.

Výsledky súťaže vo vybíjanej

Dátum : 14.5. 2013
Miesto : ZŠ Turnianska

Konečné umiestnenie družstiev :

1. miesto – ZŠ Gessayova (D. Packa, B. Brazovský, E. Ziman, D. Iházová, T. Zmajkovič)
2. miesto – ZŠ Lachova (M. Lednár, M. stránsky, D. Gombkötö, E. Gombkötö, N. Kašpráková)
3. miesto – ZŠ Dudova (M. Mizera, P. Buda, F. Fecko, N. Uharčeková, K. Slobodová)
4. miesto – ZŠ Turnianska
5. miesto – ZŠ Pankúchova
6. miesto – ZŠ Budatínska
7. miesto – ZŠ Tupolevova
8. miesto – ZŠ Černyševského
9. miesto – ZŠ Holíčska
10. miesto – ZŠ Prokofievova
11. miesto – ZŠ Nobelovo

Poznámka : Nezúčastnilo sa družstvo ZŠ Vývojová – Rusovce.

Výsledky súťaže v plávaní

Dátum : 15.5. 2013
Miesto : ZŠ Holíčska

25 m. voľný spôsob /chlapci/ :

1. miesto – Vass Matej (ZŠ Pankúchova)
2. miesto – Frič Kristián (ZŠ Černyševského)
3. miesto – Greguš Jakub (ZŠ Tupolevova)

25 m. voľný spôsob /dievčatá/ :

1. miesto – Bartošová Lucia (ZŠ Pankúchova)
2. miesto – Galbavá Anetka (ZŠ Holíčska)
3. miesto – Polakovičová Alžbeta (ZŠ Budatínska)

4×25 m. voľný spôsob (štafeta) :

1. miesto – ZŠ Pankúchova (L. Bartošová, M. Kahanová, M. Vass, J. Morávek)
2. miesto – ZŠ Budatínska (A. Polakovičová, L. Cáková, M. Šuran, S. Sihelský)
3. miesto – ZŠ Gessayova (M. Ziman, E. Ziman, D. Barillová, R. Hladká)

Poznámka : Nezúčastnilo sa družstvo ZŠ Vývojová – Rusovce.

Výsledky súťaže v cyklokrose

Dátum : 16.5. 2013
Miesto : Kutlíkova, pri Chorvátskom ramene

Kategória Chlapci :

1. miesto – Homola Samuel (ZŠ Pankúchova)
2. miesto – Višváder Marco (ZŠ Turnianska)
3. miesto – Gurňák Matej (ZŠ Gessayova)

Kategória Dievčatá :

1. miesto – Hladká Ružena (ZŠ Gessayova)
2. miesto – Uhrová Lívia (ZŠ Prokofievova)
3. miesto – Brucháčová Monika (ZŠ Prokofievova)

Družstvá :

1. miesto – ZŠ Gessayova (M. Guňák, M. Kováčik, R. Hladká, D. Barilová)
2. miesto – ZŠ Pankúchova (S. Homola, M. Giač, L. Bartošová, j. Bacigálová)
3. miesto – ZŠ Turnianska (M. Višváder, D. Gregora, M. Homoľová, T. Pavelková)

Poznámka : Nezúčastnilo sa družstvo ZŠ Vývojová – Rusovce.