Nemšová Športová olympiáda - Propozície

Športová olympiáda Nemšová 2013

Zober loptu, nie drogy

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Usporiadateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci so ZŠ Janka Palu 2 a Matejom Liptákom

Termín : 10. júna 2013

Čas : od 8,00 – 13,30 hod

Miesto : telocvičňa, malá telocvičňa, vonkajšie školské ihriská ZŠ Janka Palu 2 (Nemšová), Mestská športová hala v Nemšovej

Účasť : žiaci a žiačky ZŠ Janka Palu 2, deti Mš

Organizačné zabezpečenie Športovej olympiády v Nemšovej

Škôlkári – malá telocvičňa ZŠ – florbal
Hrá sa na 2 skupiny – skupina A 5 družstiev a skupina B 5 družstiev, v skupine hrajú každý s každým.
Družstvo tvorí 5 hráčov. Prví dvaja zo skupiny postupujú. Každý zápas trvá 5 minút.

1. a 2. ročník ZŠ – tráva vonku pred školou – triafanie lopty na cieľ, vybíjaná v kruhu
Triedy hrajú proti sebe vybíjanú. Hrajú každý s každým.

3. a 4. ročník ZŠ – umelé ihrisko vonku – vybíjaná chlapci + dievčatá
Hrá sa na 2 skupiny – skupina A 3 družstvá (10+1) a skupina B 3 družstvá (11+1), v skupine hrajú každý s každým.
Prví dvaja zo skupiny postupujú. Každý zápas trvá 7 minút.

5. a 6. ročník ZŠ – telocvičňa ZŠ (umelé ihrisko vonku) – vybíjaná dievčatá
Hrá sa v jednej skupine 3 družstvá. Každý zápas trvá 10 minút. Družstvá sú rozdelené podľa tried.

5. a 6. ročník ZŠ – florbalová hala – florbal chlapci
Hrá sa na 2 skupiny – skupina A 3 družstvá (piataci) a skupina B 4 družstvá (šiestaci), v skupine hrajú každý s každým. Družstvo tvorí 5 hráčov. Prví dvaja zo skupiny postupujú. Každý zápas trvá 7 minút.

7., 8. a 9. ročník ZŠ – telocvičňa ZŠ – volejbal dievčatá
Hrá sa na 3 skupiny – skupina A 3 družstvá (7, 8, 9) skupina B 3 družstvá (7, 8, 9) a v skupine C 3 družstvá (7, 8, 9), v skupine hrajú každý s každým. Družstvo tvorí 5 hráčov. Prví zo skupiny postupujú. Každý zápas sa hrá na 1 víťazný set do 15 bodov (12 zápasov).

7., 8. a 9. ročník ZŠ – florbalová hala – florbal chlapci
Hrá sa na 2 skupiny – skupina A 4 družstvá ( 7B, 8B, 9, 7A) a skupina B 5 družstiev (7A, 8B, 9, 7B, 8A, ) V skupine hrajú každý s každým. Družstvo tvorí 5 hráčov. Prví dvaja zo skupiny postupujú. Každý zápas trvá 7 minút.

Kontkat :
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk