Hniezdne Hry športových nádejí - Výsledky

Výsledky 2. ročníka Hier športových nádejí Hniezdne

Beh na 25 m. /Chlapci/
1. Ján Osifčin, Forbasy
2. Michal Simák, Hniezdne
3. Maťo Michalík, Kamienka

Beh na 25 m. /Dievčatá/
1. Zuzka Bučková, Kamienka
2. Zoe Pardusová, Hniezdne
3. Lenka Kollaríková, Hniezdne

Skok do diaľky z miesta /Chlapci/
1. Ján Osifčin, Forbasy
2. Juraj Matfiak, Forbasy
3. Michal Simák, Hniezdne

Skok do diaľky z miesta /Dievčatá/
1. Lenka Kollaríková, Hniezdne
2. Sára Hrebíková, Hniezdne
3. Ninka Jedináková, Kamienka

Hod kriketkou /Chlapci/
1. Kamil Čopjak, Kamienka
2. Stanko Markovič, Kamienka
3. Maťko Michalík, Kamienka

Hod kriketkou /Dievčatá/
1. Ninka Kromková, Hniezdne
2. Lívia Fedoreková, Hniezdne
3. Ninka Jedináková, Kamienka

Štafetový beh
1. Kamienka
2. Hniezdne
3. Forbasy

Umiestnenie materských škôl podľa počtu medailí :

Hniezdne – 2 Z, 4 S, 2 B – 8
Kamienka – 2 Z,1 S,4 B – 7
Forbasy – 2 Z, 1 S – 3

Za organizátorov :
PaedDr. František Solár, riaditeľ ZŠ S MŠ Hniezdne 244
Janka Čarnoká za OZ „Zober loptu nie drogy “