Trebišov Volejbal - Výsledky

Plážový volejbal Trebišov 2013

14.6.2013

Výsledky v kategórii Dievčat

Zápasy základnej skupiny

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ PribinovaVK Komenského2:0
ZŠ ObchodnáZŠ Cejkov0:2
ZŠ MRŠZŠ Gorkého2:0
ZŠ KomenskéhoZŠ Parchovany2:0

Zápasy o 5.- 8. miesto

1. družstvo2. družstvoVýsledok
VK KomenskéhoZŠ Obchodná2:0
ZŠ GorkéhoZŠ Parchovany0:2
VK KomenskéhoZŠ Parchovany2:0
ZŠ ObchodnáZŠ Gorkého0:2

Zápasy o 1.- 4. miesto

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ PribinovaZŠ Cejkov2:0
ZŠ MRŠZŠ Komenského0:2
ZŠ PribinovaZŠ Komenského0:2
ZŠ CejkovZŠ MRŠ2:0

PORADIE /Dievčatá/

1. ZŠ Komenského
2. ZŠ Pribinova
3. ZŠ Cejkov
4. ZŠ M.R. Štefánika
5. VK Komenského
6. ZŠ Parchovany
7. ZŠ Gorkého
8. ZŠ Obchodná

Výsledky v kategórii Chlapcov

Zápasy základnej skupiny

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ ParchovanyZŠ Pribinova2:1
ZŠ ObchodnáZŠ Komenského0:2
ZŠ MRŠZŠ Cejkov2:0
ZŠ GorkéhoVK Parchovany2:0

Zápasy o 5.- 8. miesto

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ PribinovaZŠ Obchodná2:0
ZŠ CejkovVK Parchovany0:2
ZŠ PribinovaVK Parchovany2:0
ZŠ ObchodnáZŠ Cejkov1:2

Zápasy o 1.- 4. miesto

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ ParchovanyZŠ Komenského2:0
ZŠ MRŠZŠ Gorkého2:0
ZŠ ParchovanyZŠ MRŠ2:0
ZŠ KomenskéhoZŠ Gorkého0:2

PORADIE /Chlapci/

1. ZŠ Parchovany
2. ZŠ M.R. Štefánika
3. ZŠ Gorkého
4. ZŠ Komenského
5. ZŠ Pribinova
6. VK Parchovany
7. ZŠ Cejkov
8. ZŠ Obchodná

Výsledky v kategórii Mix

Zápasy základnej skupiny

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ ParchovanyZŠ MRŠ0:2
ZŠ GorkéhoZŠ Cejkov2:0
ZŠ PribinovaZŠ Komenského2:0
ZŠ ObchodnáVK Parchovany1:2

Zápasy o 5.- 8. miesto

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ ParchovanyZŠ Cejkov2:0
ZŠ KomenskéhoZŠ Obchodná2:0
ZŠ ParchovanyZŠ Komenského0:2
ZŠ CejkovZŠ Obchodná0:2

Zápasy o 1.- 4. miesto

1. družstvo2. družstvoVýsledok
ZŠ MRŠZŠ Gorkého2:0
ZŠ PribinovaVK Parchovany2:0
ZŠ MRŠZŠ Pribinova2:1
ZŠ GorkéhoVK Parchovany1:2

PORADIE /Mix/

1. ZŠ M.R. Štefánika
2. ZŠ Pribinova
3. VK Parchovany
4. ZŠ Gorkého
5. ZŠ Komenského
6. ZŠ Parchovany
7. ZŠ Obchodná
8. ZŠ Cejkov

Ďakujeme všetkým zúčastneným. Tešíme sa na ďalší rok!