Košice MIXhádzaná - Propozície

MIXhádzaná v Košiciach turnaj ZŠ

Pozvaní účastníci

1. ZŠ Šaca
2. ZŠ Považská
3. ZŠ Kežmarská 28
4. ZŠ Janigova
5. ZŠ Bernolákova 16

Pravidlá a podmienky účasti :

  • Štartujú 14 – členné družstvá dievčat a chlapcov z tried 5. – 7. ročníka ZŠ ( do 1.7.2013),
  • Súpisky družstiev s uvedením účastníkov (Meno, priezvisko, dátum narodenia) budú potvrdené riadieteľom vysielajúcej školy,
  • Hrá sa podľa platných pravidiel pre hádzanú, vydaných SZHá, pri zápase na palubovke hrá 1 brankár a 6 hráči v poli, striedanie je neobmedzené jednak na ihrisku, tak aj v bránke,
  • Pre rovnosť šancí v poli musia byť z každého družstva vždy tri dievčatá a traja chlapci, brankár podľa výberu trénera,
  • Účastníci turnaja majú vlastnú športovú výstroj, halové obutie.

Organizácia turnaja

Miesto : Handball Aréna ZŠ Bernolákova 16

Termín : Štvrtok 16.6. 2013 o 9:00

Prezentácia : V Handball Aréna ZŠ ZŠ Bernolákova 16, 16.6.2013 od 8.30 hod.

Systém : Hrá každý s každým.
Usporiadatelia si v prípade neúčasti niektorej ZŠ vyhradzujú právo systém upraviť.

Hrací čas :
15 minút, zmena iba na základe počtu účastníkov po prezentácii za účasti trénerov družstiev, aby turnaj bol ukončený cca do 13,00. Prosíme trénerov o dodržiavanie časového rozpisu.

Občerstvenie : Družstvá obdržia bagety a nápoje.

Rozhodcovia : Poskytne organizátor turnaja.

Turnaj je organizovaný pod záštitou :

Riaditeľa ZŠ Považská 12 – RNDr. Ľuboša Hvozdoviča (občerstvenie, rozhodcovia)
Riaditeľa ZŠ Bernolákova 16 – Mgr. Ivana Vydru (hala, usporiadatelia)
Riaditeľa OZ „Zober loptu, nie drogy“ – Damiána Exnera

Kontakt :
Ľubica Girdasovová – girdasovova@gmail.com
Pavol Hižnay – handpali49@centrum.sk
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk