Prešov Plážový futbal - Propozície

Turnaj v plážovom futbale Prešov 2013

Majstrovstva Slovenska mládeže do 15r. (súčasť 7. ročníka Turnaja v plážovom futbale Prešov 2013)

Usporiadateľ : OZ „Zober loptu, nie drogy“, OZ TEAM MALÉHO FUTBALU

Termín realizácie podujatia/počet dní : Júl 6. – 7. 2013 (2 – 3 dni)

Miesto realizácia projektu : Kúpalisko sídlisko III., Prešov

Predpokladaný počet aktívnych účastníkov : Do 500 účastníkov (cca 350 účastníkov)

Veková štruktúra účastníkov : Účastníci vo veku do 15 rokov.

Úroveň podujatia : Medzinárodná

Podujatie s trvaním 8 rokov.

Kontakt :

Marek Matej – pomatej@gmail.com
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk